พิกุลขาว

หมวดหมู่สินค้า: กล่องพลาสติก
รหัส :

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 430 ผู้ชม

ฐาน 9 นิ้ว
สูง 2.5 นิ้ว
การบรรจุ (แบบห่อ) 12 ใบ/ห่อ
การบรรจุ (แบบกล่อง) 40 ใบ/กล่อง 
Engine by shopup.com