ภาคเหนือ

 อาณาจักรเบเกอรี่ เชียงราย

 • ที่อยู่ : 386/8 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง 
 • อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
 • โทร. 052-024-312
images


images

  หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่)

 • ที่อยู่ : 438/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
 • อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทร. 053-248248 ต่อ 119,120


 ใบบุญเซ็นเตอร์

 • ที่อยู่ : 39/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง
 • อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
 • โทร. 089-840-3959
images


images
 

  พี.เอ็น.อุปกรณ์เบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 143/5 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด
 • อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
 • โทร. 099-387-9424

  อี้เหวิน

 • ที่อยู่ : 12/7 ถ.มหาธรรมราชา ต.ในเมือง
 • อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
 • โทร. 087-115-5219
images
 


images

  เดอะเบเกอรี่ช็อป

 • ที่อยู่ : 337/30-31 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง
 • อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 • โทร. 084-595-1314


 เดียวเบเกอร์โฮม

 • ที่อยู่ : 14/29-14/30  ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง
 • อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
 • โทร. 054-481-530
images


images

  บางกอกเบเกอรี่ แอนด์ ฟู้ดส์ ซัพพลาย

 • ที่อยู่ : 102 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 • โทร. 084-660-9588


 นครกิโล เซ็นเตอร์

 • ที่อยู่ : 182 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก
 • อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
 • โทร. 054-224-584
images


images

  เคฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 157/5-6 ถ.พหโยธิน ต.หัวเวียง
 • อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 • โทร. 087-115-5219


 แบมบลู เบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 22/29-32 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
 • อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  
 • โทร. 088-140-5636
images


images

  ใหม่ อุปกรณ์เบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 169/8 ถ.ธนาลัย ต.เวียง
 • อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
 • โทร. 053-712-023


 รุ่งกิจ 7777

 • ที่อยู่ : 268 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง
 • อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 • โทร. 081-881-8702
images


images

  ทวีสินทรัพย์

 • ที่อยู่ : 1/7 ซ.ยันตรกิจโกศล 1 ต.ในเวียง
 • อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
 • โทร. 080-499-2625


     สุภาพ เบเกอร์

 • ที่อยู่ : 73/6 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง
 • อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 • โทร. 055-210-478
images


images

  จูนเบเกอร์มาร์ท June Bakermart

 • ที่อยู่ : 7 เวียง 21 ถ.ประตูกลอง ต.ท่าวังทอง
 • อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 • โทร. 093-525-6265


 แป้งกะเนย

 • ที่อยู่ : 292/18 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง
 • อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 • โทร. 088-236-6893
images


images

  หญิงเบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 1016 ต. เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
 • โทร. 053-777-320


 ซูซู ชาไข่มุก

 • ที่อยู่ : 400/47-48 หมู่ที9 ต.นวจักร
 • อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
 • โทร. 086-194-6277
images


images

  เกียรติวัฒนานครสวรรค์

 • ที่อยู่ : 377 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ
 • อ.เมืองนครสรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 • โทร. 056-212-084


 168 เบเกอร์

 • ที่อยู่ : 72/19 -21 ถ. พระองค์ดำ ต.ในเมือง
 • อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 • โทร. 055-211-168
images


images

  เมเปิ้ล แพร่

 • ที่อยู่ : 400/273 หมู่ที่ 9 ต.นาจักร
 • อ.เมืองแพร่ จ.แพร่54000
 • โทร. 065-532-9552 


เมเปิ้ล อุตรดิตถ์

 • ที่อยู่ : 4/27-28 ถนน เจษฎาบดินทร์เหนือ ต.ท่าอิฐ
 • อ.เมืองอุตรดิถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 • โทร. 092-270-7275
images


images

  พลอยพาณิชย์

 • ที่อยู่ : 120/2 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง
 • อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
 • โทร. 089-697-8974


 พลอย เบเกอร์ มอลล์

 • ที่อยู่ : 15/13 หมู่13 ต.สะเดียง
 • อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
 • โทร. 082-595-3952
images


images

  ศรีเจริญ เบเกอรี่เฮ้าส์

 • ที่อยู่ : 106, 88 ถ.ราชดำเนิน1 ซ.10 ต.ในเมือง
 • อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
 • โทร. 095-635-3792


 รวยลาภ เบเกอรี่

 • ที่อยู่ : ตลาดศรีนคร ต.ปากน้ำโพ
 • อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 • โทร. 056-881-533

 

 

images
images

  จูเนียร์ วัสดุอปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่

 • ที่อยู่ : 18/33 ถนน มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง
 • อ.มืองตาก จ.ตาก 63000
 • โทร. 081-565-1131


14 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 2008 ครั้ง

Engine by shopup.com